Eğlenceli Bilim’le STEM Eğitimi

Sürekli evrilen ve yeni durumlara uyum sağlayan dünyamız karmaşık hale geldikçe, gelecek neslin problem çözme, araştırma, anlama ve değerlendirme becerilerine sahip olmasına ilişkin talepler de artıyor. Bu noktada STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi öğrencilerimizin eleştirel düşünme, yaratıcılık ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi için bir mihenk taşı niteliğinde. Öğrencilerimizi, bir başka deyişle geleceğin yetişkinlerini hayata doğru bir şekilde hazırlamak için STEM’de yetkinlik kazanmalarını desteklemek şart görünüyor.

STEM ile ilişkili kariyer alanlarının büyümesi son on yılda üç kat artmış durumda. Fakat nitelikli STEM mezunlarının eksikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda ABD’de 2.4 milyondan fazla pozisyonun doldurulamayacağı öngörülüyor. Günümüzde öğrenciler hızla akan, rekabetçi dünyaya katkıda bulunmak için oldukça hazırlıksızlar; STEM’le zenginleştirilmiş eğitimi ise bu noktadaki değişimi tetikleyebilecek bir araç. 

Öğrencilerin STEM’e yönelik ilgisini korumak mümkün. 

Araştırmalar, öğrencilerin çoğunun  STEM’e yönelik ilgilerini 3. sınıfa kadar koruduğunu gösteriyor. Fakat 8. sınıfa gelen kadar, öğrencilerin neredeyse yarısı ya STEM eğitimine ilgilerini yitiriyor ya da STEM eğitimini kendi eğitim veya kariyer planlarının dışında görüyor. Bu noktada çocukların küçük yaşlardan itibaren günlük yaşamlarından hareketle kurgulanmış STEM eğitimi almaları, çocukluklarının ileri dönemlerinde ve hatta yetişkinlikte de ilgilerini korumalarına yardımcı oluyor. Bunun için de Eğlenceli Bilim olarak, çocukların daha erken dönemde STEM eğitimi almalarını desteklemeyi önemsiyoruz.

Eğlenceli Bilim, öğrencilere heyecan verici bir STEM eğitimi verilmesinin öneminin farkında. Dahası, öğretmenlerin neredeyse kendi formasyonlarına yabancı bir STEM müfredatı öğretirken hissettikleri kaygıyı anlıyor ve bunun öğretmenlerin güçlendirilmesini önceliyorz. Eğlenceli Bilim, öğrencilere heyecan verici ve unutulmaz deneyimleri, öğretmenlere ise öğrencilerini bu alanlarda doğru bir şekilde yetiştirmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak yerel ve ulusal eğitim standartlarına ve müfredata da uyum sağlıyor.

STEM tüm öğrencilere ulaştırılabilir.

 

 

 

Öte yandan yükseköğretimde, oldukça az öğrenci ve mezun bilimle ilgili çalışma alanlarını tercih ediyor. Türkiye’de yükseköğretime yeni girenlerin %18’i fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarını seçiyor. Bu oran OECD ülkelerinde ise %27. Özellikle, yeni öğrencilerin yalnızca %2’si fen bilimleri, matematik ve istatistik ve diğer bir %2 de bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarını seçiyor (OECD, 2017). 

Dezavantajlı öğrencileri STEM eğitimi almada ise daha da dezavantajlı olduğu biliniyor.  Eğlenceli Bilim, öğrencilerin sosyo-ekonomik geçmişinden bağımsız olarak eğitim hakkını savunuyor ve STEM eğitimine erişimini destekliyor. 

Toplumumuzun bir üyesi ve dünya vatandaşları olarak, STEM eğitimi krizini çözmek için hep birlikte, aktif olarak çalışmamız gerekiyor.  Çünkü STEM eğitimine odaklanmadan, dünyamızın ilerlemesi, yeni koşullara uyum sağlaması ve büyümeye devam etmesi mümkün görünmüyor. Eğlenceli Bilim, gençlerin STEM başarılarını artırmak ve oları bu alanlara yönlendirmek amacıyla sürekli olarak yeni eğitim trend ve standartları, teknolojik gelişmeler ve bilimsel keşifler doğrultusunda yenileniyor. 

 

Kaynaklar

Science Made Fun. Common Misconceptions in STEM Education. November 2019. Retrieved from: https://sciencemadefun.net/blog/common-misconceptions-of-stem/

U.S. Department of Education. Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science. November 2019. Retrieved from: https://www.ed.gov/stem

Smithsonian Science Education Center. The STEM Imperative. November 2019. Retrieved from: https://ssec.si.edu/stem-imperative

Murphy, T. STEM Education—It’s Elementary. August 2011. Retrieved from: https://www.usnews.com/news/articles/2011/08/29/stem-education–its-elementary

Blackwell & Milgrom-Elcott. America needs to support STEM education. Here are three ways businesses can make that happen. July 2016. Retrieved from: https://www.foxnews.com/opinion/america-needs-to-support-stem-education-here-are-three-ways-business-can-make-it-happen

OECD (2017). Türkiye – Ülke Notları – Bir Bakışta Eğitim 2017: OECD Göstergeleri.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir